Herkennen en verzoenen

Vipassana-meditatie, een Boeddhistische meditatievorm, nodigt uit tot aandachtig zijn, tot contact maken met wat zich hier en nu aan verschijnselen voordoet, in het lichaam, het ademen, het voelen, denken en emoties. Vipassana-meditatie geeft meditatie-instructies zodat we de diepere aard van de levensverschijnselen kunnen herkennen en er ons er mee kunnen verzoenen. De veranderlijkheid van ons bestaan, de onbevredigdheid die dat met zich meebrengt en de lege aard van de verschijnselen wordt in het boeddhistisch onderricht gezien als wezenskenmerken van ons bestaan. Deze wezenskenmerken gelden voor elk mens. De inzichten die zich door de vipassana beoefening ontvouwen brengen ons in contact met een diep besef van verbondenheid.

Liefde en wijsheid als bestaansgrond ervaren

Door onze ervaringen te zien zoals ze zijn, ons er niet mee te vereenzelvigen en los te laten, ons te bevrijden van conditioneringen die ongelukkig maken en compassie te ervaren met de pijnlijke kwetsbaarheid van ons menselijke leven, kunnen we liefde en wijsheid steeds meer als onze bestaansgrond gaan ervaren.

Diep weten hoe gelukkig te worden

Redenen om voor deze vorm van meditatie te kiezen kunnen voortkomen uit het verlangen om op een evenwichtige manier om te gaan met onrust en stress, het zuiveren van hart en geest om zo vrijer te worden van (oude) conditioneringen die niet gelukkig maken, maar ook een diep weten dat alles wat we nodig hebben om gelukkig te worden, we in onszelf kunnen vinden.

Proces van ontwaken

In dit proces van ontwaken wordt zichtbaar en voelbaar hoe het ontwikkelen van inzicht kan samengaan met het ervaren en belichamen van essentiële kwaliteiten zoals  wijsheid, vriendelijkheid, compassie, vreugde, vrede, kracht, geduld en gelijkmoedigheid.

Vriendelijkheid en mildheid naar jezelf

Vipassana-meditatie met als integraal onderdeel het beoefenen van vriendelijkheid en mildheid naar jezelf en anderen, begeleid ik in de vorm van retraites, meditatiedagen en de tweewekelijkse