Bedoeling

Als vipassana-beoefenaren verbinden we beoefening meestal met het in stilte (samen) zitten, lopen en naar retraites gaan. De ervaring leert dat Dhamma-onderzoek veel meer omvat dan in stilte mediteren. Het achtvoudige pad van de Boeddha omvat 3 trainingen: ethisch leven, meditatie en wijsheid. Het geeft handreikingen voor alle aspecten van ons leven.

In Dhamma-studiegroep mediteren we en is er ruimte voor Dhamma-onderzoek die al deze levens aspecten omvat. We zijn met elkaar in gesprek over:

Hoe we werkelijk kunnen begrijpen wat de Boeddha bedoelde, door samen  artikelen, een boek of een boeddhistische tekst (sutta) te lezen, te onderzoeken en in verband te brengen met ons leven. We leren door de bril van de Dhamma naar ons leven te kijken en begrijpen hoe de Dhamma ons kan ondersteunen in het proces van ontwaken.

Wat de Dhamma (het onderricht van de Boeddha) voor ons betekent in onze persoonlijke ontwikkelingsweg, in onze  formele meditatie beoefening en in ons dagelijks leven.

Hoe  we de mooie kwaliteiten  en inzichten die we in de meditatie ontwikkelen kunnen integreren en belichamen in ons dagelijks leven.

Wat en hoe

Bij de keuze van teksten, boeken en artikelen lezen we  zowel Aziatische als westerse leraren, actuele korte artikelen  uit boeddhistische tijdschriften en teksten uit de pali-canon. De teksten die we lezen zijn een middel om met elkaar  in gesprek te zijn over onze persoonlijke ontwikkeling, ervaringen,  inzichten en de vreugden en hobbels die we daarbij tegenkomen. We beogen geen intellectuele discussies.  We beoefenen het mindful spreken en luisteren. Deelname aan de groep vraagt bereidheid om persoonlijk te zijn  in dit gezamenlijke Dhammaonderzoek.

Tot nu toe bespraken we o.a.:

  • J. Goldstein/J. Kornfield, Op zoek naar het hart van wijsheid
  • Thich Nhat Hanh, Burgerschap; ethiek voor een verlichte samenleving
  • Ajahn Chah, Dharma zijn
  • J. Urban, zenmind-knittingmind
  • A. Olendzky, Buddha the ultimate radical.

voor wie

Voor ervaren mediterenden die verdieping willen voor hun beoefening en meer willen begrijpen van het onderricht van de Boeddha.

Data, tijd, plaats en kosten

Zie voor het actuele aanbod Meditatie studiegroep in de agenda

informatie en opgave

Marij Geurts
mgeurts@kpnmail.nl
06 206 996 76