Meditatie studiegroep

Vanaf 18 januari 2023
iedere twee weken op woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur

Bedoeling

In de vipassanabeoefening ligt het accent in de beoefening meestal op het in stilte (samen) zitten, lopen en naar retraites gaan. De ervaring leert echter   dat dhamma onderzoek veel meer omvat dan in stilte mediteren. Het achtvoudige pad van de Boeddha omvat 3 trainingen: ethisch leven, meditatie en wijsheid en geeft handreikingen voor alle aspecten van ons leven. In de meditatiestudiegroep is er zowel ruimte voor meditatie als het met elkaar exploreren van de verschillende aspecten van de Dhamma; het onderricht van de Boeddha.

Dit doen we door:

  • Samen een boek, artikel of Boeddhistische tekst te lezen, te reflecteren, in gesprek te zijn en samen te onderzoeken wat dit kan betekenen voor onze meditatie beoefening en vooral ook voor het belichamen van heilzame kwaliteiten in ons dagelijks leven.
  • Zo leren we door onze ervaringen in de Dhamma naar ons leven te kijken en begrijpen hoe de Dhamma ons kan ondersteunen in het proces van ontwaken.

Wat en hoe

Ter ondersteuning van ons dhamma onderzoek lezen we het het boek :
‘Creating a life of integrity; in conversation met Joseph Goldstein, Gail Anderson Stark.’
Uitg. wisdom ( ook tweedehands online verkrijbaar).

In dit boek worden de 10 parami, ook wel tien aspecten van integriteit besproken. Het beoefenen van deze kwaliteiten is niet alleen belangrijk in de meditatie maar ook in ons dagelijks leven. Deze zijn: vrijgevigheid, ethiek, eenvoud, wijsheid, moed, geduld, oprechtheid, volharding, vriendelijkheid en gelijkmoedigheid.

Bij de keuze van teksten, boeken en artikelen lezen we zowel van Aziatische als Westerse leraren, een boek of actuele korte artikelen uit Boeddhistische tijdschriften. De teksten die we lezen zijn een middel om met elkaar in gesprek te zijn over onze ervaringen, onze ontwikkeling, inzichten, vreugden en hobbels die we tegenkomen op onze pad. Deze groep is niet gericht op intellectuele discussies.  We beoefenen het mindful spreken en luisteren. Deelname aan de groep vraagt bereidheid om persoonlijk te zijn in dit gezamenlijke dhamma onderzoek.

Eerder bespraken we o.a.: J. Goldstein/J. Kornfield, Op zoek naar het hart van wijsheid, Thich Nhat Than, Burgerschap; ethiek voor een verlichte samenleving, Ajahn Chah; Dharma zijn, J. Urban; zenmind-knittingmind, A. Olendzky; Buddha the ultimate radical, Zenju E. Manuel; The way of tenderness: awakening through race, sexuality and gender.

Voor wie

Voor mensen die al wat langer mediteren en die zich aangesproken voelen door het pad van de Boeddha en zowel naar verdieping zoeken in hun meditatiebeoefening als de belichaming in het dagelijks leven.

Data, tijd, plaats en kosten

De groep komt tweewekelijks bij elkaar op woensdagochtend in Nijmegen, 9.30-11.30 (rekening houdend met vakanties en feestdagen.) Je committeert je voor 5 bijeenkomsten. Daarna kun je besluiten of je doorgaat of niet. In september en januari is er gelegenheid om in te steken. De groep is maximaal 8 personen.

Data en tijd

18 januari,
1 en 15 februari,
1, 15 en 29 maart,
12 en 26 april,
10 en 24 mei,
7 juni 2023

Tijd: 9. 45-11. 30 ( vanaf 9.30 binnenlopen, kopje thee)

Plaats

Plaats: van Langenveldstraat 19.

Kosten

beoefenen van dana

Informatie en opgave

Marij Geurts
mgeurts@kpnmail.nl
06 206 996 76

Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers