Marij biedt Mindfulness-Vipassana en Dhamma studie
Laden Evenementen

Meditatieretraite op Terschelling

Ontwaken in de natuur

van zondag 26 mei t/m zondag 2 juni 2024

Ontwaken in de natuur: de natuur als leraar

Tijdens deze retraite speelt contact met de natuur een ondersteunende rol in het meditatieproces. We hebben de gelegenheid om onze ‘innerlijke natuur’ te verkennen in een prachtige omgeving. Het buiten zijn brengt ons in contact met het leven zelf, met stilte, met de vrijgevigheid en schoonheid van de natuur. Er is verwondering, we ervaren de alom aanwezige spontane veranderingsprocessen: in contact met wind, de bomen, het zand, de wolken, de zee…

Wij maken als mens deel uit van deze natuur. In dit levensweb staat niets op zich zelf: dit is een van de grote inzichten van de Boeddha 2500 jaar geleden. We zijn onderling afhankelijk van elkaar.

Het ervaren van deze afhankelijkheid èn verbondenheid kan ons bevrijden van de neiging tot arrogantie en eenzaamheid. En vooral kan het ons menselijke vermogen tot wijsheid, liefde en medemenselijkheid doen ontwaken. Het pad van de Boeddha nodigt ons uit om deze kwaliteiten te belichamen; de hartgeest te openen en in vrede te zijn met onszelf, de natuur en met elkaar.

Programma

We verblijven in Terschelling in een prachtig landschap van bos, strand en duin. Als het weer het toelaat, fietsen we vóór het ontbijt naar het strand om daar aan de waterlijn aanwezig te zijn. We doen met aandacht yoga en/of Qi Gong oefeningen. We zitten in stilte met het zicht op zee en als je wilt doe je de loop-meditatie op blote voeten. De rest van de ochtend en ook in de avond, oefenen we in de beslotenheid van de meditatiezaal.

Het programma vindt in stilte plaats. Er is meditatie instructie, zit- en loop- meditatie en dagelijks een dhammalezing. Je hebt de  gelegenheid tot vragen stellen en er zijn uitwisselingsgesprekken.

In de middag ga je alleen op pad: naar het bos, de duinen, of het strand. Je ontvangt aanwijzingen om in contact met de natuur je meditatieproces te verdiepen. Je mag jezelf alle ruimte geven om de verbondenheid met moeder natuur van moment tot moment te ervaren. In de namiddag komen we weer bij elkaar voor een gezamenlijke mettameditatie. Als het weer het toelaat zitten we onder de bomen in het openlucht theater.

Vipassana meditatie

Vipassana- of inzichtsmeditatie is een van oorsprong boeddhistische meditatie vorm die in Zuidoost-Azië en ook sinds de jaren vijftig in het Westen, veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatievorm staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid die leidt tot gewaarzijn wat zich hier en nu aan ons voordoet. En waardoor we meer en meer in contact komen met onze oorspronkelijke aard.

Begeleiding

De retraite zal worden begeleid door Marij Geurts en Chris Grijns.

Marij Geurts

Haar meditatiepad begon in 1983 met zenmeditatie en vervolgde dit in 1998 met het intensief beoefenen van vipassanameditatie. Zij praktiseerde en studeerde bij verschillende leraren in Europa, Myanmar en USA. Zij was werkzaam als MBSR trainer, o.a. voor docenten en leidinggevenden in onderwijs en gezondheidszorg. Sinds 2010 begeleidt zij retraites. Zij was kern docent in de 2 jarige Dhammaverdiepingscursus en in Nijmegen begeleidt ze meditatie-groepen, weekends en cityretreats. Ze maakt vanaf het begin  deel uit van het lerarencollectief  Vipassana.nu. Voor meer info zie www.marijgeurts.nl.

Chris Grijns

Chris Grijns is vanaf 1993 intensief gaan oefenen met vipassana meditatie. En maakte ook kennis met de Zen Chán traditie. Chris maakt sinds 2019 deel uit van het Vipassana. Nu- leraren collectief. En rondde in 2023 Het Committed Practitioners Program af van Bodhi College. Chris is auteur van het boek ‘Adempauze, mindful aan het werk’. https://mindfulwerken.nl/

Tijdens de retraite

Als ondersteuning van het meditatieproces proberen we binnenkomende prikkels van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Daarom nemen we gedurende de gehele retraite het nobele stilzwijgen in acht. We lezen en schrijven niet en kunnen de mobiele telefoon laten rusten.

De maaltijden zijn eenvoudig en vegetarisch. Na het ontbijt maken we ons lunchpakket klaar.

We moeten er rekening mee houden dat in de eetzaal ook een andere groep aanwezig kan zijn, die met elkaar praat.  De uitdaging is om dat een deel te laten zijn van onze beoefening.

Dana

Jezelf een retraite gunnen is een daad van vrijgevigheid. Als begeleiders bieden we de retraite ook graag aan op basis van dana (vrijgevigheid).Vrijgevigheid geeft vreugde. In het boeddhistisch onderricht wordt het doorgeven en ontvangen van de Dhamma beschouwd als een vreugdevolle daad. Als deelnemer draag je bij aan organisatie en verblijfskosten. De begeleiders krijgen alleen een vergoeding voor reis- en verblijfs-kosten en bieden hun voorbereiding en begeleiding aan op basis van dana.

Aan het einde van de retraite is er gelegenheid om dana te beoefenen voor de begeleiders.

Deelname

Voor deelname aan deze retraite is enige ervaring met de beoefening van meditatie of mindfulness training vereist.

Je wordt verzocht op het aanmeldingsformulier aan te geven welke retraites je de laatste vijf jaar gevolgd hebt, bij welke leraren en in hoeverre je dagelijks mediteert.

Centrum

De Volkshogeschool waar we verblijven is gelegen midden in de duinen aan het fietspad, dat loopt van het plaatsje Hoorn naar het strand. De afstand naar het strand is ongeveer 2 kilometer.

Vervoer

We vertrekken op zondag 26 mei om 15.05 uur met de boot vanuit Harlingen naar Terschelling. Zorg dat je er op tijd bent; de boot vertrekt stipt op tijd. We wachten op elkaar rechts van de ingang van het gebouw waar je de tickets koopt; vandaar gaan we om 14.45 uur naar de boot. Evenals vorige jaren kunnen we bij aankomst in West-Terschelling gezamenlijk fietsen huren (die door ons gereserveerd worden) en gezamenlijk naar het centrum fietsen. De bagage wordt dan in het centrum bezorgd. Natuurlijk is het ook mogelijk – voor wie dat liever doet – om de bus te nemen naar het centrum en dan in Hoorn een fiets huren of zelf een fiets mee te nemen.

Bij aankomst maken we gebruik van de avondmaaltijd, terwijl de retraite om 20.00 uur begint.. De retraite eindigt op zondag 14 mei na de lunch en we verlaten Terschelling met de boot van 17.30 uur. Eventueel eerder kan natuurlijk ook. Later een vertrektijd wijzigen kan telefonisch heel gemakkelijk.

Er is een treinverbinding met Harlingen; het station is vlakbij de plaats waar de boot vertrekt.
Voor het parkeren van de auto in Harlingen is er een speciaal terrein. Van daar loop je in ca 10 minuten naar de boot.

Accomodatie en kosten

We hebben de beschikking over één- en twee- persoonskamers met douche en toilet. De verblijfskosten voor deze  acht daagse retraite bedragen

€ 824,-  p.p. voor een 2- persoonskamer
€ 965,- voor een  1- persoonskamer.

Als je een speciaal diëet wenst wordt daarvoor door het centrum € 35,- extra berekend. Wil je dit bedrag tegelijk met het eindbedrag overmaken.Voor een eenvoudige aanpassing, bijv. een hazelnootallergie, worden geen extra kosten berekend.

Wanneer je graag mee wilt doen maar de hoogte van de verblijfskosten een belemmering is, neem bijtijds contact op met de voorzitter van de SIM, Peter Nieuwenhuis: voorzitter@simsara.nl.

Aanmelding en informatie

Je meldt aan door het aanmeldformulier volledig in te vullen op https://simsara.nl/lange-retraites. En door  € 200,- over te maken.

Als je uiterlijk 12 apri a.s. het resterende bedrag overmaakt, ben  je definitief ingeschreven.

Overmaking op rek. NL72TRIO0338469087 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. “Tersch-mei24”. Wanneer de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de deelnemer dan ook deze naam vermelden. Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het gehele inschrijfbedrag.

BELANGRIJK!

I.v.m. afspraak met de VHS over beschikbare kamers verzoeken we dringend om je vóór 24 februari op te geven. Wij hopen dan  zicht te hebben of er voldoende deelnemers zijn zodat de retraite door kan gaan. Daarna kan  opgave ook nog, maar het is dan niet zeker of er nog  een kamer beschikbaar is.

De kosten voor de boot en huur van de fiets zijn niet in het bedrag inbegrepen.

Algemene bepalingen/annuleringsmogelijkheden

Bij deze retraite volgen we de algemene bepalingen (waaronder de annuleringsvoorwaarden) van de Sim: https://simsara.nl/algemene-voorwaarden-sim-retraites. Aanbevolen wordt deze bepalingen door te lezen. Deze voorwaarden zijn als volgt:

Bij annulering vier weken of langer voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 25,00 teruggestort worden. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te laten terugstorten, ondanks dat minder dan vier weken voor aanvang van de retraite, is geannuleerd. Hiertoe dient een schriftelijk gemotiveerd coulanceverzoek te worden ingediend bij het bestuur van de SIM, ter attentie van de voorzitter.
In geval van annulering wegens corona gelden ook de bovenstaande voorwaarden.

Overigens wordt deelnemers aangeraden om, naar individuele omstandigheid, te overwegen een reisverzekering af te sluiten die het bedrag voor verblijfs- en organisatiekosten van een retraite vergoedt wanneer niet kan worden deelgenomen als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, ongelukken, en overlijden familie in de 1e en 2e graad.

Inlichtingen

Na inschrijving ontvang je drie weken voor het begin van de retraite een mail met nadere bijzonderheden.

En mocht je praktische of inhoudelijke vragen hebben, dan kun je altijd mailen met Marij Geurts mgeurts@kpnmail.nl  of Chris Grijns chris.grijns@gmail.com.

Ga naar de bovenkant