Vipassana Meditatieretraite op Terschelling

van zondag 7 mei t/m  zondag 14 mei 2023

Thema

~ ONTWAKEN IN DE NATUUR ~

Tijdens deze retraite speelt het contact met de natuur een belangrijke rol in het meditatieproces. We zullen ervaren hoe de natuur onze meditatieleraar kan zijn; hoe in contact met de heelheid van de natuur de bomen, de bloemen, de wolken, de zee, het strand, de duinen en de dieren, ons hart open kan gaan. De natuur leert ons over schoonheid, brengt ons in contact met stilte, verwondering , spontaniteit en veranderlijkheid. Dit kan het meditatieproces verdiepen. Voor zover nodig zullen er aanwijzingen worden gegeven om de natuur als leermeester ten volle te  ervaren.

Meditatie en contact met de natuur

Als het weer het toelaat gaan we voor het ontbijt naar het strand om daar aan de waterlijn alleen maar aanwezig te zijn en de natuur in al haar facetten en in openheid op ons af te laten komen. We doen yogaoefeningen, zitmeditatie met zicht op de zee, terwijl het strand zich ervoor leent op blote voeten loopmeditatie te doen.

Je wordt uitgenodigd om de middag zelf in te vullen op een manier die aansluit bij je meditatie-proces en waarvoor je ook weer aanwijzingen zult krijgen. Je kunt b.v. een plek zoeken in het bos, op het strand, of gewoon een plek die je aanspreekt, waar je zitmeditatie doet, mogelijk loopmeditatie of een meditatieve wandeling maakt. Je mag jezelf alle ruimte geven om diepe verbondenheid met moeder natuur te ervaren die ons van nature zo eigen eigen is. En in die verbondenheid thuiskomen. Thuiskomen in je oorspronkelijke aard die liefde en wijsheid is.

Vipassana-meditatie

Vipassana- of inzichtsmeditatie is een meditatievorm die stamt uit het Boeddhisme die o.a. in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatievorm staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid die leidt tot gewaarzijn wat zich hier en nu aan ons voordoet. En waardoor we meer en meer in contact komen met onze oorspronkelijke aard.

Begeleiding

De retraite zal worden begeleid door Marij Geurts en Dingeman Boot.

Marij Geurts

begon in 1998 met het intensief beoefenen van vipassanameditatie. Zij praktiseerde en studeerde bij verschillende leraren in Europa, Birma en USA. Zij was werkzaam als MBSR trainer , o.a. voor docenten en leidinggevenden in het onderwijs. Sinds 2010 begeleidt zij retraites, zij was docent in de 2 jarige Dhammaverdiepingscursus en in Nijmegen begeleidt ze meditatie-groepen, weekends en cityretreats. Ze maakt deel uit van het lerarencollectief Vipassana.nu. Voor meer info zie www.marijgeurts.nl.

Dingeman Boot

werd oorspronkelijk opgeleid en is werkzaam als yogaleraar. Hij beoefende Vipassana-meditatie sedert 1983 o.l.v. oosterse en westerse leraren.
In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen. Verder begeleidt hij retraites. Zie verder onder www.pannananda.nl en www.vipassana.nu

Tijdens de retraite

Naast loop- en zitmeditatie is er ruimte voor dhammalezingen, persoonlijke gesprekken (interviews), yoga en mantra’s zingen. Iedere dag zal naast de vipassanameditatie ook metta-meditatie beoefend worden.
Als ondersteuning van het meditatieproces proberen we binnenkomende prikkels van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Daarom nemen we gedurende de gehele retraite het nobele stilzwijgen in acht. We lezen en schrijven niet en we zijn niet met ons mobieltje bezig.

De maaltijden zijn vegetarisch; tijdens het ontbijt maken we ons lunchpakket klaar.
We moeten er rekening mee houden dat in de eetzaal ook een andere groep aanwezig kan zijn, die dit nobele stilzwijgen niet in acht neemt. De uitdaging is om dat een onderdeeel te laten zijn van onze beoefening.

Dana

Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van de verblijfskosten voor deze retraite is uitsluitend bepaald door de organisatiekosten en de kosten die de Volkshogeschool in rekening brengt; de begeleiding krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed.
Aan het einde van de retraite is er gelegenheid ook vrijgevigheid te beoefenen en dana aan te bieden aan de begeleiders.

Deelname

Voor deelname aan deze retraite is voldoende ervaring met de beoefening van meditatie vereist.
Je wordt verzocht op het aanmeldingsformulier aan te geven welke vipassanaretraites je de laatste vijf jaar gevolgd hebt, bij welke leraren en in hoeverre je dagelijks mediteert.

Centrum

Het centrum (de Volkshogeschool) is heel mooi gelegen midden in de natuur aan het fietspad, dat loopt van het plaatsje Hoorn naar het strand. We hebben daar een eigen gebouw tot onze beschikking. De afstand naar het strand is ongeveer 2 kilometer, 5 minuten fietsen en 15 minuten lopen. Het dorp Hoorn ligt op een steenworp afstand.

Vervoer

We vertrekken op zondag 7 mei om 15.00 uur met de boot vanuit Harlingen naar Terschelling. Zorg dat je er op tijd bent; de boot vertrekt stipt op tijd. We wachten op elkaar rechts van de ingang van het gebouw waar je de tickets koopt; vandaar gaan we om 14.45 uur naar de boot. Evenals vorige jaren kunnen we bij aankomst in West-Terschelling gezamenlijk fietsen huren (die door ons gereserveerd worden) en gezamenlijk naar het centrum fietsen. De bagage wordt dan in het centrum bezorgd. Natuurlijk is het ook mogelijk – voor wie dat liever doet – om de bus te nemen naar het centrum en dan in Hoorn een fiets huren of zelf een fiets mee te nemen.

Bij aankomst maken we gebruik van de avondmaaltijd, terwijl de retraite om 20.00 uur begint.. De retraite eindigt op zondag 14 mei na de lunch en we verlaten Terschelling met de boot van 17.30 uur. Eventueel eerder kan natuurlijk ook. Later een vertrektijd wijzigen kan telefonisch heel gemakkelijk.

Er is een treinverbinding met Harlingen; het station is vlakbij de plaats waar de boot vertrekt.
Voor het parkeren van de auto in Harlingen is er een speciaale terrein. Van daar loop je in ca 10 minuten naar de boot.

Corona

Mocht het nodig zijn dan volgen we de dan geldende richtlijnen van het RIVM.
Naar zich nu laat aanzien zijn er een- en tweepersoonskamers beschikbaar.

Accomodatie en kosten

We hebben de beschikking over gerenoveerde en nieuwe één-persoonskamers en 2-persoons kamers met douche en toilet. De verblijfskosten voor deze weekretraite bedragen voorzover we nu weten € 920 voor een 1- persoonskamer en € 780,- voor een 2- persoonskamer.
Als je een speciaal diëet wenst wordt daarvoor door het centrum € 35 extra berekend. Wil dit bedrag tegelijk met het eindbedrag overmaken. Voor een eenvoudige aanpassing, bijv. een hazelnootallergie, worden geen extra kosten berekend.

Wanneer je graag mee wilt doen maar de hoogte van de verblijfskosten een belemmering is, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter van de SIM , voorzitter@simsara.nl.

Aanmelding

Door een mailtje te sturen naar connieverberne@gmail.com. ( let op andere email dan vorig jaar!)
Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Wanneer je het aanmeldingsformulier volledig ingevuld terugmailt naar naar Connie Verberne of het per post stuurt naar van Langeveldstraat 19 6521 MJ Nijmegen en € 200,- overmaakt, wordt je voorlopig ingeschreven.

Als je daarna uiterlijk 23 maart a.s. het resterende bedrag overmaakt, wordt je definitief ingeschreven.
Overmaking op rek. NL72TRIO0338469087 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. “Tersch-mei 23”. Wanneer de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de deelnemer dan ook deze naam vermelden. Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het gehele inschrijfbedrag.

Belangrijk!

I.v.m. afspraak met de VHS over beschikbare kamers verzoeken we je dringend om je vóór 5 februari op te geven. Wij hopen dan  zicht te hebben of  er voldoende deelnemers zijn zodat de retraite door kan gaan. Daarna kan  opgave ook nog, maar het is dan niet zeker of er nog  een kamer beschikbaar is.

De kosten voor de boot en huur van de fiets zijn niet in het bedrag inbegrepen.

Algemene bepalingen/annuleringsmogelijkheden

Bij deze retraite volgen we de algemene bepalingen (waaronder de annuleringsvoorwaarden) zoals deze vermeld staan op de website van de SIM (www.simsara.nl, doorklikken naar algemene voorwaarden. Punt 5) en in de nieuwsbrief SIMsara. Aanbevolen wordt deze bepalingen door te lezen.

Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • Bij annulering vier weken of langer voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 25,00 teruggestort worden.
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
  • In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te laten terugstorten, ondanks dat minder dan vier weken voor aanvang van de retraite, is geannuleerd. Hiertoe dient een schriftelijk gemotiveerd coulanceverzoek te worden ingediend bij het bestuur van de SIM, ter attentie van de voorzitter.
  • In geval van annulering wegens corona gelden ook de bovenstaande voorwaarden.

Overigens wordt deelnemers aangeraden om, naar individuele omstandigheid, te overwegen een reisverzekering af te sluiten die het bedrag voor verblijfs- en organisatiekosten van een retraite vergoedt, wanneer niet kan worden deelgenomen als gevolg van, onder andere, ziekte, ongelukken, en overlijden familie in de 1e en 2e graad.

TV-uitzending Boeddhistische Omroep Stichting (BOS)

Om enig idee te krijgen hoe deze retraite verloopt kun je de TV-uitzending bekijken, die de BOS op 18 februari 2007 heeft uitgezonden over de in juli 2006 gehouden retraite op Terschelling. Zie: klik onderaan de openingspagina van www.pannananda.nl of ga naar www.boeddhistischeomroep.nl en klik op: TV-archief.

Inlichtingen

Na inschrijving ontvang je drie weken voor het begin van de retraite een mail met nadere bijzonderheden. Verdere inlichtingen: Connie Verberne: connieverberne@gmail.com of
tel. 06-51611001